Dobrý den,týká se nové nařízení o ochraně osobních údajů nějak běžného pronajímatele bytu?A jak prosím? Co musí udělat konkrétně? A ještě jeden dotaz, jestli se to nějak týká živnostníka, který nakupuje zboží od nějakého dodavatele-firmy? musí také něco konkrétního udělat?

Dobrý den, pokud komerčně nepronajímáte byty, tak se Vás GDPR přímo netýká. Živnostníka, který běžně podniká (protože když nakupuje, tak i prodává), tak se GDPR dotýká. V tom případě, musí provést veškeré činnosti potřebné pro zajištění souladu s GDPR.

Prosím o odborný názor na to, zda bude nutný souhlas se zpracováním osobních údajů pro registrované zákazníky na b2c a b2b na e-shopu.

Prosím o odborný názor na to, zda bude nutný souhlas se zpracováním osobních údajů pro registrované zákazníky na b2c a b2b na e-shopu. Pokud by se jednalo o to, že jsou data využívána na marketing je to jasné, ale u nás jsou registrace pouze pro zjednodušení a urychlení objednávek registrovaných zákazníků. Fakturační a dodací adresy, …
Pokračovat ve čtení Prosím o odborný názor na to, zda bude nutný souhlas se zpracováním osobních údajů pro registrované zákazníky na b2c a b2b na e-shopu.

Zajímalo by mě zdá se GDPR týká i poskytovatelů internetových stránek. Cca. před dvěma lety jsem skončil insolvenci, ale na internetových stránkách je stále uvedeno mé celé jméno i s rodným číslem.

GDPR se týká i poskytovatelů internetových stránek, pokud zpracovávají osobní údaje. Z logiky věci vyplývá, že tedy i tento poskytovatel bude GDPR dotčen. Problematika insolvence se řídí zákonem 182/2006 Sb. Insolvenční zákon, zde připadá v úvahu následující § 425 (1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud …
Pokračovat ve čtení Zajímalo by mě zdá se GDPR týká i poskytovatelů internetových stránek. Cca. před dvěma lety jsem skončil insolvenci, ale na internetových stránkách je stále uvedeno mé celé jméno i s rodným číslem.

Pořád se tu píše o firmách. A co občanské spolky?

Pořád se tu píše o firmách. A co občanské spolky? Jsem jednatelem a pokladníkem Severočeské pobočky České botanické společnosti. Naše pobočka sdružuje cca 140 osob, jak profesionálních, tak i amatérských botaniků. Vedu jejich evidenci (zaznamenávané údaje: jméno, titul/y, datum narození, adresa, mailová adresa, u některých telefonní číslo), rozesílám poštu (pozvánky na akce), vybírám a eviduji …
Pokračovat ve čtení Pořád se tu píše o firmách. A co občanské spolky?

Jak to bude s fakturami, které se posílají elektronicky v PDF formátu jakmile začne platit GDPR? Budu potřebovat souhlas subjektu údajů, že mu mohu zasílat fakturu emailem? Musí být faktura nějak zabezpečena proti neoprávněnému nakládaní s OÚ na ní uvedených?

Pokud mají dvě smluvní strany dohodnuto zasílání faktur emailem, pak není třeba souhlas subjektu údajů, protože Vám jej poskytl právě dohodou o výměně elektronických dokladů, kde jste si museli vyměnit emailovou adresu. Email je otevřená platforma a jako taková není zcela vhodná na zasílání obchodních korespondence v nezabezpečené formě. Zde tedy doporučujeme danou fakturu zabezpečit buď …
Pokračovat ve čtení Jak to bude s fakturami, které se posílají elektronicky v PDF formátu jakmile začne platit GDPR? Budu potřebovat souhlas subjektu údajů, že mu mohu zasílat fakturu emailem? Musí být faktura nějak zabezpečena proti neoprávněnému nakládaní s OÚ na ní uvedených?