Zajímalo by mě zdá se GDPR týká i poskytovatelů internetových stránek. Cca. před dvěma lety jsem skončil insolvenci, ale na internetových stránkách je stále uvedeno mé celé jméno i s rodným číslem.

GDPR se týká i poskytovatelů internetových stránek, pokud zpracovávají osobní údaje. Z logiky věci vyplývá, že tedy i tento poskytovatel bude GDPR dotčen. Problematika insolvence se řídí zákonem 182/2006 Sb. Insolvenční zákon, zde připadá v úvahu následující § 425 (1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *