Základní informace o nás

Společnost Jobman, s.r.o. je konzultační společností se specializací na poskytování konzultačních a poradenských služeb pro oblasti IT a IT bezpečnosti s orientací na problematiku ochrany osobních údajů, whistleblowingu, gender balancing.

 

VIZE SPOLEČNOSTI

Odhalovat slabiny a nedostatky, následně navrhovat optimální opatření na jejich eliminaci s ohledem na bezpečnost a zásady 3E.

 

 

Za posledních 10 let jsme realizovali poradenské činnosti pro významné společnosti, a to buď jako primární dodavatelé, subdodavatelé, partneři či jen v rámci bodyshoppingu.

Zkušenosti jsme získali jak ze státní správy, samosprávy, komerčního sektoru (včetně zahrančí – působnost v 15 zemích Evropské unie), a to na různých pozicích od samotné realizace, poskytování poradenství služeb až po činnosti TOP Managementu.

Posledních 36 měsíců se specializujeme primárně na problematiku ochrany osobních údajů včetně implementace, poradenství revize či audity, firemní Compliance, poskytováním služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, služeb whistleblowingu. Náš tým se postupně rozrůstá o experty, kteří mají praktické zkušenosti s klíčovými částmi daných problematik.

 

 

NÁŠ TÝM

Michal Merta
< Ing., MBA, MSc., LL.M >

působí jako tým lídr pro řešení problematik IT bezpečnosti, IT, obchodního práva, firemního compliance, ochrany osobních údajů, GDPR, DPO (pověřenec pro ochranu osobních údajů). Disponuje hlubokými znalostmi a praktickými zkušenostmi z výše uvedených problematik. Je členem Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů, z.s. (DPO). Působil v managementech významných společností jako je Deloitte, Hospodářská komora České republiky, TV NOVA, Pražská teplárenská, Energetický regulační úřad, Správa železniční dopravní cesty, dále působil i jako poradce pro Magistrát hl.m. Prahy, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, Ministerstvo pro místní rozvoj. Své zkušenosti a znalosti získal i díky osobní účasti na klíčových projektech či procesech, kde působil jako tým lídr, mentor či architekt. Mezi klíčové odpovědnosti bylo zajištění řádného provozu a rozvoje jednotlivých společností po stránce technologické. Dále se podílel na klíčových změnách ve strategiích a jejich následných implementacích, a to v rámci republikového a evropského rozsahu. Postupně tak získal neocenitelné know-how, které dnes plně využívá především při řešení problematik GDPR, DPO a IT bezpečnosti. Je autorem know-how, které tým používá při řešení problematiky ochrany osobních údajů. V rámci služeb ochrany osobních údajů se specializuje na poskytování služeb DPO (pověřence pro ochranu osobních údajů), IT bezpečnost, právní problematiku, firemní compliance, legislativu, business procesy.

 

Jiří
< Ing., MSc., MBA>

působí jako technologický expert pro oblasti IT provozu, telekomunikace, datových infrastruktur, datových úložišť, frontend a backend ICT systémů, řídící systémů a robotiky. Působil ve společnostech Komerční banka, TV NOVA, Fabric construction, Magistrát hl.m. Prahy a dalších. Dále působil i jako technický poradce především pro technologické společnosti. K jeho velkým přednostem patří diagnostické a analytické schopnosti spojené s ICT technologiemi a robotikou. Jeho zkušenosti jej předurčují identifikovat slabá či potenciálně nebezpečná místa ohrožující provoz či její bezpečnost. Díky jeho praxi a zápalem pro věc je často žádán o spolupráci při řešení technicky složitých řešení. Jeho role v GDPR je zaměřena především v oblasti ICT, telekomunikací, datových infrastruktur a jiných technologií. Díky znalosti několika programovacích jazyků je jeho role ještě rozšiřována i směrem k aplikační rovině.

Eva
< JUDr. et Mgr. >

působí jako přední expert pro oblast práva (se zaměřením na státní správu a samosprávu) a problematiku výkonu DPO. Působila na Úřadě pro ochranu osobních údajů, ČNB, MPSV a MČ P8. V současné době vykonává činnosti DPO pro městské společnosti.  Je autorka řady knih a článků v oblasti ochrany osobních údajů, pracovního práva, práva na svobodný přístup k informacím atd. Dále působí jako lektorka odborných kurzů (Vzdělávací institut Středočeského kraje apod.). Díky unikátní znalosti problematiky státní správy a samosprávy je specialistou pro výkon činnosti DPO právě pro tyto subjekty. Je členem DPO týmu i zajišťuje výkon činnosti samostatného DPO (pro klienty s dosahem v ČR).

 

Lukáš
< Mgr., LL.B, LL.M, MBA >

působí jako legislativně právní expert se zaměřením na problematiku práva a legislativy, compliance v prostředí GDPR. Podílel se na návrhu a řízení implementace komplexních ICT projektů. V posledních letech se zabýval především projekty v oblastech compliance, vyšetřovací služby a konzultace. Působil na projektech pro organizace Zentiva, Deutsche Börse, Ambruz & Dark Deloitte Legal, White & Case LLP apod. Znalost lokálního a mezinárodního práva, problematiky ochrany osobních údajů, protikorupční legislativy, finanční kriminality, compliance. V kombinaci se znalostí ICT bezpečnosti se jedná o předního experta na analýzy, realizace rozborů, vyšetřování a implementaci řešení v rámci GDPR. Systematickým a projektovým přístupem je ideálním partnerem pro aktivní pomoc při realizaci přípravných a následných analytických činností s ohledem na identifikace provozních a bezpečnostních nedostatků.

 

Roman
< Ing. >

je specialistou pro oblast bezpečnosti (fyzické, objektové, kybernetické a osobních údajů) v rámci EU. Působil na Ministerstvu financí ČR, Ministerstvu vnitra ČR, Generálním ředitelství Vězeňské služby ČR, Ministerstvu obrany ČR, dále pak ve společnostech d-eye, B2B Centrum a dalších. V současné době vykonává poradenskou činnost zaměřenou především v oblastech bezpečnosti, dále vykonává činnosti předsedy výboru „Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů“.

Díky unikátní průřezové znalosti problematiky bezpečnosti (fyzická, objektová, kybernetická, osobních údajů) a praktických zkušeností, které získal na vrcholových pozicích státní správy a komerce je specialistou pro výkon činnosti bezpečnostního experta. Je nezbytným členem DPO týmu.

 


Vladimíra
< Mgr. >

působí jako přední expert pro ochranu osobních údajů. Specializuje se na datový management a datová integrace, ochranu dat včetně ochrany osobních údajů, agregaci dat z různých informačních zdrojů, informační a datové analýzy datových zdrojů, analytik datových struktur aplikací. Působila Na Ministerstvu obrany ČR, d-eye, Veolia Energie ČR, SAZKA a.s., T-Mobile CZ.

Je členem DPO týmu i zajišťuje výkon činnosti samostatného DPO (pro klienty s dosahem v ČR i zahraničí).

 

Jan
< Ing. >

působí jako expert v oblastech analýz, konzultací, procesního a projektového managementu. Podílel se na návrhu a řízení implementace komplexních ICT projektů. V posledních letech se zabýval především projekty v oblastech procurement managementu, řízení nákladů a konzultační činnosti. Působil na projektech pro organizace eCentre, CXO Advisory CZ, Magistrát hl.m. Prahy, Dopravní podnik hl.m. Prahy, apod. Znalost metodik projektového řízení (PRINCE2) a metod GTD (Wunderlist, Evernote, Pocket, práce s myšlenkovými mapami) při používání CRM systémů. V kombinaci se znalostí ICT bezpečnosti se jedná o předního experta na business analýzy a realizaci rozborů a implementaci řešení v rámci GDPR. Systematickým a projektovým přístupem je ideálním partnerem pro aktivní pomoc při realizaci přípravných a analytických prací, evidenci získaných skutečností a provozních nedostatků.

 

Marek
< JUDr. >

působí jako legislativně právní expert se zaměřením na problematiku práva a legislativy v prostředí GDPR. Podílel se na návrhu a řízení implementací IT provozních a bezpečnostních projektů v zahraničí především v oblasti Ruska. V posledních letech se zabýval výhradně projekty v oblastech ICT se zaměřením na legislativně právní oblast. Působil na projektech pro organizace Port PERM, HENKEL, AA REAL Bank AG Wiesbaden apod. Znalost oblasti bezpečnosti a provozu ICT společně se znalosti práva a legislativy s orientací na GDPR z něj dělá ideálního experta na pro poskytování poradenských služeb právního charakteru směrem k GDPR a poskytování služeb DPO.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.