Služby a produkty

Rozsah našich služeb spojených s problematikou GDPR je rozdělen do tří základních úrovní.

  1. První úroveň slouží k obeznámení s problematikou. Bývá realizována obvykle školeními či workshopy.
  2. Druhá úroveň je zaměřena na realizaci rozboru stavu GDPR u klienta. Po identifikaci stavu rozsahu GDPR u klienta následuje vytvoření návrhů modelů řešení GDPR.
  3. Třetí úroveň je poskytování doprovodných či kontinuálních služeb, za účelem zajištění požadavků na GDPR, případně ke zvýšení úrovně bezpečností.

Tyto služby pokrývají drtivou většinu požadavků plynoucích přímo či nepřímo z problematiky GDPR. Komplexnost a provázanost těchto služeb umožňuje zajištění vyšší úrovně ochrany, než jen dílčí služby či jejich fragmenty.