Začalo platit nařízení DSA. Zvýhodní uživatele digitálních služeb

17. 2. 2024

Dnes 17. února 2024 nabylo plné účinnosti nařízení (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (tzv. nařízení DSA), které výrazně mění pravidla pro fungování online zprostředkovatelských služeb (poskytovatelé připojení k internetu, cachingové služby, internetová tržiště, sociální sítě, cloudové služby, online platformy, webový hosting či internetové vyhledávače).

Uživatelům těchto služeb nařízení DSA přiznává nová práva, díky kterým získají větší kontrolu nad poskytovanými službami. Na dodržování nových pravidel bude dohlížet koordinátor digitálních služeb, kterým je určen Český telekomunikační úřad. Jeho působnost bude upravena zákonem o digitální ekonomice, který nařízení DSA adaptuje v České republice a který v současné době připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Problém je, že ač o platnosti DSA politici vědí, zákon není včas připraven, ale koho to u nás překvapuje?

Na online tržištích již nemohou prodávat prodejci, o nichž nemá poskytovatel služby dostatek informací. Online platformy již nesmí cílit reklamu na děti. Platforma již vám nemůže smazat příspěvek, aniž by uvedla důvod.

Musí být zajištěn jednoduchý mechanismus nahlašování nezákonného obsahu a poskytovatel platformy se oznámením musí zabývat. To jsou jen některé z novinek, které přináší nařízení DSA pro uživatele služeb. Většiny povinností jsou zproštěny malé a mikro podniky a povinnosti jsou odstupňovány podle velikosti subjektů. Kontrola a vymáhání některých povinností podle DSA bude spadat i pod Úřad pro ochranu osobních údajů.

„Nové kompetence v digitální agendě jsou pro nás velkou výzvou, současně však i příležitostí ukázat, že vedle uživatelů služeb elektronických komunikací a poštovních služeb dokážeme pomoci i uživatelům digitálních služeb, stejně jako být partnerem jejich poskytovatelům,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

Český telekomunikační úřad, který je určen koordinátorem digitálních služeb v ČR, se na svou roli dle vlastního vyjádření aktivně připravuje. Komunikuje na mezinárodní úrovni i s dotčenými poskytovateli a zájemci o roli důvěryhodných oznamovatelů a subjektů mimosoudního řešení sporů. Dále plánuje několik tematických workshopů, na kterých chce DSA blíže vysvětlit veřejnosti.

Připravuje osvětové materiály k DSA a plánuje i průvodce pro dotčené subjekty. K činnostem, které ČTÚ může vykonávat i bez účinnosti zákona, patří např. asistence stakeholderům s on-boardingem do Databáze transparentnosti, postupování stížností na zahraniční poskytovatele koordinátorovi příslušného členského státu, mapování trhu či předávání informací EK.

V některých aktivitách, jako je řešení stížností a podnětů veřejnosti, kontrolní činnost a ukládání sankcí či certifikování subjektů pro mimosoudního řešení sporů, důvěryhodných oznamovatelů a prověřených výzkumných pracovníků, musí vyčkat na účinnost připravované právní úpravy.

Zdroj:https://www.computerworld.cz/

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *