Zvládnutí NIS2 je naše další služba

NIS2 je zkrácený název pro novou směrnici Evropské unie o kybernetické bezpečnosti s označením Network and Information Systems Directive 2. Tato směrnice je nástupcem původní směrnice NIS z roku 2016 a má za cíl posílit kybernetickou bezpečnost v rámci EU a zlepšit ochranu kritických infrastruktur.

Problematika NIS2 spočívá především v tom, že směrnice zavádí nové a přísnější požadavky na ochranu informačních systémů a způsobilosti členských států reagovat na kybernetické incidenty. Směrnice také rozšiřuje oblast působnosti na nové oblasti, jako jsou digitální trhy a služby, a zavádí nové kategorie poskytovatelů digitálních služeb, kteří jsou povinni dodržovat nové požadavky.

Mezi hlavní výzvy, které směrnice NIS2 přináší, patří:

  1. Vysoké náklady na implementaci nových bezpečnostních opatření a způsobilosti pro reakci na kybernetické incidenty.
  2. Nutnost přizpůsobit se novým požadavkům včas a efektivně, což může být pro menší organizace s omezenými zdroji velkým problémem.
  3. Změny v oblasti zodpovědnosti za kybernetickou bezpečnost a nutnost jmenování nových bezpečnostních manažerů a koordinátorů.
  4. Potřeba zajištění spolupráce a koordinace mezi různými subjekty, včetně státních orgánů, poskytovatelů služeb a dalších zúčastněných stran.

Celkově lze tedy říci, že směrnice NIS2 přináší řadu nových výzev a požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti, které si vyžadují efektivní plánování a implementaci. Nicméně, úsilí a investice do kybernetické bezpečnosti jsou nezbytné pro ochranu kritických infrastruktur a informačních systémů v rámci EU.

S ohledem na vysokou znalost IT, kybernetické bezpečnosti, legislativy v podobě zákona o kybernetické bezpečnosti, a s tím spojenou praxí u klientů jsme připravili služby pro zvládání dané problematiky.

Zajišťujeme spolupráci při nastavení procesů, tvorby dokumentace, školení, výběr produktů pro podporu dané problematiky, úpravu smuvních vztahů apod, tak abychom organizace připravili na zvládnutí nástrah spojených s NIS2.

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *