Úpravy software s ohledem na OÚ

Tato služba má za cíl vytvoření návrhu úprav nebo jejich revizi s ohledem na skutečnost, aby SW řešení bylo kompatibilní s GDPR. Služba slouží jak pro subjekt, který definuje požadavek dodavateli, tak i např. pro SW společnosti.

V rámci dané služby musí být poskytnuta maximální součinnost, dokumentace a technologická schémata včetně popisu KNOW-HOW jak dané SW řešení funguje.

Výstupy služeb:

  • návrh modelu úprav SW řešení,
  • výsledek kontroly, zda změny úprav, které provede dodavatel SW řešení jsou dostatečná.