Školení

V rámci seznámení s problematikou GDPR poskytujeme vzdělávací služby formou školení či workshopů. Jednotlivé akce dělíme na oblasti, úrovně a bloky. Snažíme se co nejefektivněji vybrat vhodné kombinace, tak aby účastníci získali potřebné informace.

Ceny za dané školení jsou závislé na oblasti, úrovní a délkách a počtu bloků.

Vzdělávací služby realizujeme jak interně pro klienta, tak případně i pro zákazníky či partnery klienta. Nabízíme i aktivní účast na konferencích v „barvách“ klienta apod.


Pro Interní uživatele

Vzdělávání pro Interní uživatele zaměřujeme především na danou problematiku doplněnou praktickými příklady, hrozbami ale i příležitostmi. Interaktivní formou prezentujeme nabyté zkušenosti a znalosti se zaměřením na úroveň a oblast. V případě, že disponujeme znalostí oboru ve kterém klient působí, přizpůsobujeme prezentace s ohledem na problematiku daného oboru.


Pro partnery či zákazníky Klienta

Stejně jako pro Interní uživatele nabízíme dané činnosti o Pro partnery či zákazníky Klienta. Obvykle se tento typ služeb používá proto, aby partneři či klíčoví klienti byly „compliance“. Poměrně často se stává, že partneři či klienti zákazníka nevědí o problematice GDPR nebo ji řeší jiným způsobem. Proto pokud klient požaduje, aby i jejich partneři a klienti fungovali kompatibilně s ním, je potřeba je vyškolit a seznámit s tím co se od klienta čeká.