Hodnocení kvality

Další službou je provedení Hodnocení kvality služeb třetích stran, které v rámci svých činností spojených s GDPR byly realizovány. Typicky se subjekt chce ubezpečit, jak kvalitně byly realizovány dané služby, zda dostal od dodavatele co si objednal a zda mají dosud realizované služby nějaké nedostatky, respektive zda je něco nedostatečné apod.

Obvyklé požadavky na službu:

  • Odpověď zda objednané služby odpovídají plnění,
  • Odpověď zda realizované služby byly provedeny v odpovídající kvalitě a rozsahu,
  • Odpověď jakou část GDPR objednané služby pokrývají a co chybí,
  • Odpověď zda objednané služby dostatečně pokrývají problematiku GDPR,
  • Apod.