TVORBA PARAMETRŮ PRO POŘÍZENÍ GDPR SLUŽEB

Služby tohoto charakteru mají pomoci subjektu správně definovat a formulovat parametry a požadavky na služby GDPR. Ukazuje se totiž, že subjekty nevědí, jak správně definovat požadavky, respektive parametry smluv či soutěží, tak aby pokryly požadavky, které problematika GDPR vyžaduje.