Pro případ, že subjekt nemá vypracovanou GDPR strategii, nabízíme vytvoření dané strategie. V případě, že subjekt má nadřazenou GDPR strategii a to i např. v rámci holdingu, kde může být GDPR strategie částečně řešena. Vytvoříme dílčí GDPR strategii, která bude reflektovat holdingovou GDPR strategii, ale rozšíří ji o dílčí části, které holdingová strategie neřeší.