Category: Our news

Vytváříme řešení pro výkon činnosti DPO

Pro poskytování výkonu DPO (pověřence pro ochranu osobních údajů) jsme začali vyvíjet vlastní řešení. Toto řešení se skládá z jednotlivých částí, které řeší životní situace, které připadají do kompetence DPO.

Nový člen našeho týmu

Jsem rád, že mohu v naší firmě přivítat dalšího experta, který společně s námi bude poskytovat služby přímo či nepřímo spojené s problematikou GDPR. Ing. Jiří Š. působí jako expert v oblasti projektového řízení… Read more »