Již nebudu obtěžovat, slíbil muž, který bombardoval obce žádostmi a čekal na peníze

Omluvou obcím i slibem, že napříště podobného počínání zanechá. Tak skončil případ muže, který bombardoval obce zbytečnými dotazy. Odpovědi jej nezajímaly, číhal na chybu, aby mohl vymáhat peníze za újmu. Muž je paradoxně odborníkem na směrnici o ochraně osobních údajů GDPR.

Ilustrační foto

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) se rozhodlo řešit podněty mnoha obcí, po nichž muž vymáhal odškodnění.

Princip byznysu byl jednoduchý. Na stovky radnic mířily žádosti s banálními dotazy. Třeba kolik dlužníků s dluhem, splatným před více než třemi sty dní, obec eviduje. Samosprávy musí poskytnuté informace zveřejnit na svých webových stránkách a muž čekal, že udělají formální chybu a opomenou z odpovědi vyjmout údaje o žadateli. Pokud se tak stalo, následovala výzva k poskytnutí finanční kompenzace za nemateriální újmu v důsledku zveřejnění osobních údajů. Byť se nejednalo o vysoké částky, nejvýše v řádu tisícikorun, měl si tak muž podle předsedy SMS ČR Stanislava Polčáka přijít na slušný měsíční příjem. Vzhledem k tomu, že se mohlo jednat o zneužití zákona k obohacení, rozhodlo se sdružení podat trestní oznámení. [celá zpráva]

Autor „dotazového kobercového náletu” se následně obrátil na sdružení s tím, že by chtěl záležitost vyřešit. „Souhlasil, že jeho postup při podávání žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím mohl být obcemi a městy považován za nesouladný se smyslem zákona a že jej samosprávy mohly vnímat jako zneužívání zákona o svobodném přístupu k informacím,“ sdělil Polčák.

Europoslanec Stanislav Polčák (TOP 09/STAN)

Výsledkem schůzky je omluva a čestné prohlášení muže. „Já, R. M., tímto čestně prohlašuji, že jsem plně srozuměn s tím, že můj postup při podávání žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím mohl být obcemi a městy považován za nesouladný s cíli tohoto zákona a že jej samosprávy mohly oprávněně vnímat jako jeho zneužívání. Za veškeré obtíže, které jsem obcím a městům svým jednáním způsobil, se proto tímto omlouvám, a na svou čest slibuji, že samosprávy již nebudu obtěžovat hromadným zasíláním žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím ani jiným srovnatelným způsobem,“ zní prohlášení, které muž, jenž je paradoxně specialistou na GDPR, podepsal na jednání se zástupci Sdružení místních samospráv ČR.

Sdružení dohodu vítá. „Pro obce bylo vyřizování těchto čistě formálních žádostí zatěžující a představitele samospráv odvádělo od jiných povinností. Zároveň takové jednání poškozovalo samotný zákon o svobodném přístupu k informacím, který – není-li zneužíván – považujeme za potřebný a užitečný nástroj,“ řekl Polčák.

Jak uvedl ředitel SMS ČR Tomáš Chmela, pokusy o zneužívání zákona budou dál sledovat a v případě podezřelých aktivit učiní právní kroky na obranu obcí.

Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/482887-jiz-nebudu-obtezovat-slibil-muz-ktery-bombardoval-obce-zadostmi-a-cekal-na-penize.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »