Mám firmu a pomocí Mailchimpu rozesílám každý měsíc určité informace o mé firmě jak stávajícím, tak potencionálním klientům. Databáze v tuto chvíli má přibližně 800 kontaktů a obsahuje jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Jak přesně se na toto vztahuje GDPR? Musím mít od každého „svolení“ o zpracování OÚ?

Obecně platí, že zpracování osobních údajů podléhá jistým pravidlům. Tyto pravidla mají za cíl eliminovat zneužití osobních údajů, např. proti zasílání nevyžádaných emailů a informací apod. Pokud správce osobních údajů (tedy Vy) má legitimní důvod, který je v souladu s nařízením GDPR a díky němuž lze např. zasílat určité informace daným subjektům údajů, pak to možné samozřejmě …
Pokračovat ve čtení Mám firmu a pomocí Mailchimpu rozesílám každý měsíc určité informace o mé firmě jak stávajícím, tak potencionálním klientům. Databáze v tuto chvíli má přibližně 800 kontaktů a obsahuje jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Jak přesně se na toto vztahuje GDPR? Musím mít od každého „svolení“ o zpracování OÚ?

Manžel je živnostník OSVČ. Veškeré data zpracovává písemnou formou…nevede žádnou databázi v PC ( faktury, smlouvy, dohody). Jediné, co v PC využívá je jeho online účet u banky. Spadá do GDPR?

Ochrana osobních údajů musí být zajištěna v elektronické, tak papírové podobě. Osobní údaje i v papírové formě podléhají GDPR stejně, jako elektronická forma. Zde je potřeba být minimálně v souladu se zákonem 499/2004 o archivnictví a spisové službě. Dále je potřeba zajistit dostatečnou ochranu daných dokumentů a OÚ na nich uložených.

Jsme malá firma (autoservis), máme 2 zaměstnance. Opravy a prodej ND děláme jak pro PO, OSVČ, tak FO. U zákazníků FO vedeme jen jméno,adresu, typ a SPZ vozu, popřípadě telefon. Pokud je zákazník OSVČ nebo PO, tak IČ+DIČ, adresu. Týká se nás GDPR?

Už jen z povahy věci, že máte dva zaměstnance a provádíte zpracování OÚ, které jste uvedli níže, je pravděpodobnost hraničící s téměř jistotou, že ano. Mimochodem mám za to, že pravděpodobně budete potřebovat VIN k vozidlu, či označení typu motoru karoserie, což jsou z povahy věci a vlastnictví OÚ, které v kombinaci jinými OÚ dokáže identifikovat patřičný subjekt údajů. U …
Pokračovat ve čtení Jsme malá firma (autoservis), máme 2 zaměstnance. Opravy a prodej ND děláme jak pro PO, OSVČ, tak FO. U zákazníků FO vedeme jen jméno,adresu, typ a SPZ vozu, popřípadě telefon. Pokud je zákazník OSVČ nebo PO, tak IČ+DIČ, adresu. Týká se nás GDPR?

Pracuji na magistrátě na odboru dopravy, pod náš odbor spadá vše, co se týká řidičských průkazů, vše co se týká vozidel, sankční řízení, které ukládá pokuty a řeší vše v dopravě a autoškoly, máme přístupy do všech možných registru. Chtěla bych se zeptat, co to bude obnášet pro nás, jestli budou muset všichni mít ve spisech nějaký souhlas. Jedná se o zhruba o 101 0 0 0 lidi řidičů. Dále bych se chtěla zeptat, co to bude pro mě jako pro pověřenou osobu za odbor znamenat a co bude naplní moji práce.

Problematika státní správy a samosprávy je upravena českou legislativou, tzn. že pokud v rámci výkonu své činnosti zpracováváte OÚ, které nezbytně nutně potřebujete ke zpracování Vaší agendy, tak souhlasy nejsou potřebné, protože výkon správy a správní činnost s ohledem na čl. 6 bod e) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně …
Pokračovat ve čtení Pracuji na magistrátě na odboru dopravy, pod náš odbor spadá vše, co se týká řidičských průkazů, vše co se týká vozidel, sankční řízení, které ukládá pokuty a řeší vše v dopravě a autoškoly, máme přístupy do všech možných registru. Chtěla bych se zeptat, co to bude obnášet pro nás, jestli budou muset všichni mít ve spisech nějaký souhlas. Jedná se o zhruba o 101 0 0 0 lidi řidičů. Dále bych se chtěla zeptat, co to bude pro mě jako pro pověřenou osobu za odbor znamenat a co bude naplní moji práce.

Vlastním malou dárkovou síň se 2 zaměstnanci a já sám jsem v důchodu. Máme k obchodu e-shop pro prodej našeho dárkového zboží, které máme na naší kamenné prodejně, přes který zákazníkům nabízíme zboží, které je aktuálně na prodejně. Prodej je v řádu asi 10 objednávek měsíčně, většina lidí si přijede na prodejnu osobně. Týká se mě GDPR? Není v mém případě lepší přestat e-shop provozovat?

GDPR se Vás týká. Nevíme bohužel více o Vašem podnikání, proto rozhodovat, zda ukončit provozování e-shopu či nikoliv, je jedním z Vašich podnikatelských rozhodnutí. Mimochodem tím, že přestanete provozovat e-shop se povinnosti s GDPR pravděpodobně nezbavíte, protože zpracováváte osobní údaje i tak. Pravdou je, že čím méně budete mít informačních systémů, ve kterých budete zpracovávat osobní údaje, …
Pokračovat ve čtení Vlastním malou dárkovou síň se 2 zaměstnanci a já sám jsem v důchodu. Máme k obchodu e-shop pro prodej našeho dárkového zboží, které máme na naší kamenné prodejně, přes který zákazníkům nabízíme zboží, které je aktuálně na prodejně. Prodej je v řádu asi 10 objednávek měsíčně, většina lidí si přijede na prodejnu osobně. Týká se mě GDPR? Není v mém případě lepší přestat e-shop provozovat?