Rozšíření našich služeb – Whistleblowing

Rozšířili jsme poskytování služeb o problematiku Whistleblowing (upozornění instituce nebo orgánu oprávněněného k prověření či zakročení na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, které se dějí se souhlasem jeho nadřízených a jdou proti veřejnému zájmu či ohrožují veřejnost, přičemž některé verze definice jsou navíc omezeny podmínkou, že upozorňovatel jedná v dobré víře a nesleduje vlastní prospěch a že situaci nelze vyřešit interními mechanismy).

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.