Manžel je živnostník OSVČ. Veškeré data zpracovává písemnou formou…nevede žádnou databázi v PC ( faktury, smlouvy, dohody). Jediné, co v PC využívá je jeho online účet u banky. Spadá do GDPR?

Ochrana osobních údajů musí být zajištěna v elektronické, tak papírové podobě. Osobní údaje i v papírové formě podléhají GDPR stejně, jako elektronická forma. Zde je potřeba být minimálně v souladu se zákonem 499/2004 o archivnictví a spisové službě. Dále je potřeba zajistit dostatečnou ochranu daných dokumentů a OÚ na nich uložených.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *